RODO

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny.

1. Administratorem Pana/Pani danych jest firma BUDMASZ Krystian Lewandowski z siedzibą w 98-200 Sieradz, Męcka Wola 148. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zakupu i zamówień towarów handlowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO. Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawianie faktur. Administrator przetwarza następujące dane osobowe : nazwa firmy, adres email, adres firmy, numer telefonu, numer NIP oraz dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie wprowadzi w ramach korzystania z usług BUDMASZ Krystian Lewandowski z siedzibą w 98-200 Sieradz, Męcka Wola 148. 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówień, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie zamówienia. 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane, ani nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.